ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XÃ ĐAK NĂNG
I. Thông tin đơn vị:
- Địa chỉ: Thôn Rơ Wăk, xã Đak Năng, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
- Điện thoại:02603955490
- Email: 
II. Đặc điểm tình hình địa phương
Xã Đak Năng nằm về phía Tây, cách trung tâm thành phố Kon Tum 15km, thành lập năm 2008 được tách ra từ xã Ia Chim, diện tích tự nhiên: 2.225,85 ha
+ Đông giáp: Xã Đoàn Kết
+ Tây giáp:  Huyện Sa Thầy
+ Nam giáp: Xã Ia Chim
+ Bắc giáp:   Xã Ngọc Bay và Kroong.
Dân số: Đến tháng 12/2023 xã có 999 hộ với 4.259 khẩu. Trong đó: dân tộc thiểu số có 681 hộ, 3.213 nhân khẩu chiếm trên 75% dân số, được chia thành 5 thôn (Ia Hội, Plei Rơ Wăk, Plei Rơ Drợp, Ngô Thạnh, Ia Kim).Thu nhập  bình quân đầu người: 47 triệu đồng/ người/ năm, hộ nghèo  08 hộ, chiếm tỷ lệ 0,8% dân số, hộ cận nghèo 21 hộ, chiếm tỷ lệ 2,1% dân số.
III. Thông tin TT Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND:
1. Ông A Đam
 - Chức vụ : BT Đảng ủy, CT HĐND xã
 - SĐT : 0353954664
 - Email : Adam2002kt@gmail.com
2. Ông Phạm lập
- Chức vụ : PBT Đảng ủy
 - SĐT : 0984037766
 - Email : phamlapdanguy@gmail.com
3. Ông Huỳnh Đăng Nguyễn
Chức vụ : PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND
  -  hdnguyen.tp@kontum.gov.vn
 ĐT: 082 703 6789
4. Bà Trần Thị Mai Loan
 - Chức vụ : Phó chủ tịch HĐND xã
 - Số điện thoại : 0984023724
 - loandaknang@gmail.com
5. Ông A Phiếu
- Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND
- Số điện thoại : 0976.729.008
- Email : phieudaknang4@gmail.com
6. Bà Nguyễn Thị Mai
- Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND
- Số điện thoại : 0384294049
- Email : ntmai.tp@kontum.gov.vn