A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh ban hành quy định thang điểm áp dụng bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương trên địa bàn tỉnh.

Ngày 12/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về quy định thang điểm áp dụng bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quyết định này quy định các thang điểm áp dụng bình xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương (sau đây viết tắt là Khu dân cư văn hóa) trên địa bàn tỉnh.

Đối với danh hiệu “Gia đình văn hóa” thì tiêu chuẩn “Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú” được 45 điểm; “Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng” được 25 điểm; “Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả” được 30 điểm.

Đối với danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” thì tiêu chuẩn “Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển được 25 điểm; “Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú được 25 điểm; “Môi trường cảnh quan sạch đẹp được 20 điểm; “Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được 20 điểm; “Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng” được 10 điểm.

UBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Quyết định này đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trong tỉnh tổ chức thực hiện.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan tài chính cùng cấp và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện xét công nhận và khen thưởng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2022.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 11
Tháng 06 : 163
Tháng trước : 625
Năm 2024 : 2.730