A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Ngày 29/01/2023, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 17/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, ngày 27/01/2023, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Trên cơ sở báo cáo của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, ý kiến của lãnh đạo các bộ, cơ quan tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23 tháng 12 năm 2022, Chính phủ đã xây dựng và ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong quý I năm 2023. Việc tổ chức thực hiện cần bám sát các nhu cầu thực tế; xác định các nội dung trọng tâm để giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn; hình thức lấy ý kiến phù hợp với từng nhóm đối tượng; bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu heo Nghị quyết số 671/NQUBTVQH15; nâng cao chất lượng của việc lấy ý kiến, góp phần bảo đảm tính khả thi, tính dự báo và các tác động, điều kiện thi hành của các chính sách trong dự án Luật đất đai (sửa đổi).

Các bộ, cơ quan, địa phương được giao nhiệm vụ tại Nghị quyết số 170/NQCP của Chính phủ cần khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai các nhiệm vụ, nhất là việc ban hành Kế hoạch triển khai lấy ý kiến Nhân dân hoàn thành trước ngày 10 tháng 02 năm 2023, gửi báo cáo tiến độ thực hiện đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Luật đất đai và xây dựng dự án Luật đất đai (sửa đổi) tập trung nguồn lực, triển khai ngay việc thực hiện các nhiệm vụ sau: (i) Khẩn trương đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao Nghị quyết số 170/NQ-CP, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (ii) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch cụ thể các đoàn công tác do Phó Thủ tướng chủ trì để theo dõi, đôn đốc tổ chức lấy ý kiến; chủ động tổ chức các đoàn kiểm tra đôn đốc các bộ, ngành, địa phương; chú ý tính đặc thù của các vùng miền. (iii) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ tại Nghị quyết số 170/NQ-CP để tổ chức các hoạt động lấy ý kiến các bộ, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội để tổ chức hội thảo chuyên đề theo kế hoạch của các cơ quan của Quốc hội, tránh trùng lặp, nâng cao chất lượng lấy ý kiến, tập trung vào các vấn đề còn ý kiến khác nhau. (iv) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan (Văn phòng Chính phủ, các bộ: Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư) để chuẩn bị dự kiến nội dung, chương trình các cuộc họp do Phó Thủ tướng chủ trì để chỉ đạo kịp thời việc triển khai các nhiệm vụ, báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 03 tháng 02 năm 2023. (v) Cập nhật tình hình thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại các cuộc họp Chính phủ trong tháng 2, 3 năm 2023.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ đề xuất vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 về sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến quản lý, sử dụng đất theo yêu cầu của Nghị quyết số 150/NQ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2022 và rà soát các dự án luật có liên quan đang trình Quốc hội để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, báo cáo Chính phủ trong Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2 năm 2023.

Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan để tổng hợp thông tin, kịp thời báo cáo Phó Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo; kết hợp nội dung này với các nhiệm vụ khác để tiết kiệm thời gian, hiệu quả; dự thảo các kết luận, nghị quyết về các nội dung liên quan đến dự án Luật đất đai (sửa đổi) tại các cuộc họp của Thường trực Chính phủ, Chính phủ trong thời gian tới để Chính phủ kịp thời chỉ đạo, đôn đốc việc lấy ý kiến Nhân dân và hoàn thiện dự án Luật đất đai (sửa đổi)./.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 12
Tháng 07 : 296
Tháng trước : 484
Năm 2024 : 3.347