ĐẢNG ỦY – HĐND - UBND XÃ ĐAKNĂNG


I. Thông tin đơn vị:

- Địa chỉ: Plei Rơ Wăk, xã Đak Năng, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Điện thoại:02603955490

- Email: 

II. Đặc điểm tình hình địa phương

Xã Đak Năng nằm về phía Tây, cách trung tâm TP.Kon Tum 15km, thành lập năm 2008 được tách ra từ xã Ia Chim Diện tích tự nhiên: 2.225,85 ha

+ Đông giáp: Xã Đoàn Kết

+ Tây giáp:  Huyện Sa Thầy

+ Nam giáp: Xã Ia Chim

+ Bắc giáp:   Xã Ngọc Bay và Kroong.

III. Thông tin TT Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND :

1. Ông A Đam

 - Chức vụ : BT Đảng ủy, CT HĐND xã

 - SĐT : 0353954664

 - Email : Adam2002kt@gmail.com

2. Ông Phạm lập

- Chức vụ : PBT Đảng ủy

 - SĐT : 0984037766

 - Email : phamlapdanguy@gmail.com

3. Ông Huỳnh Đăng Nguyễn

Chức vụ : PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Mail:- hdnguyenkt@gmail.com

  -  hdnguyen.tp@kontum.gov.vn

 ĐT: 082 703 6789

4. Bà Trần Thị Mai Loan

 - Chức vụ : Phó chủ tịch HĐND xã

 - Số điện thoại : 0984023724

 - loandaknang@gmail.com

5. Ông A Phiếu

- Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND

- Số điện thoại : 0976.729.008

- Email : phieudaknang4@gmail.com